Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Witamy w nowym roku szkolnym 2020/2021

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2020/2021
podczas pandemii COVID 19
aktualizuje się wprowadzone uprzednio procedury w stanie zagrożenia epidemicznego od dnia 01 września 2020r.

Podstawa prawna:
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja
wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 )


I. Procedura organizacji opieki w placówce przedszkolnej:

II. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

III.   Procedura higieny czyszczenia i dezynfekcji powierzchni i pomieszczeń:

IV. Procedura przygotowywania oraz podawania posiłków:

V. Procedura postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka lub personelu w tym zachorowania na COVID-19:

VI. Wymagania w stosunku do Rodziców

Rodzice zobowiązani są do:

 

        

Żywocice, dnia 31.08. 2020r.   

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żywocicach

mgr Barbara Szczerska

                          

 

      PDFAktualizacja procedur od dnia 01 września 2020 r.pdf
                          

 

 

Wersja XML