Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kadra

Nauczyciele:

Barbara Szczerska - dyrektor
Edyta Boguszewska - nauczyciel
Maria Dziekan - nauczyciel, logopeda
Angelika Fronia - nauczyciel języka angielskiego
Joanna Kucharska - nauczyciel
Monika Kollek - nauczyciel języka mniejszości narodowej - języka niemieckiego
siostra Witolda - religia

 

Personel niepedagogiczny naszej placówki:

Norbert Duczek - konserwator, palacz
Teresa Gach - kucharka
Urszula Kubiczek - sprzątaczka, pomoc nauczyciela
Anna Pollak - pomoc nauczyciela, intendent
Anna Suchanek - pomoc nauczyciela, pomoc administracyjna
Irena Suchanek - sprzątaczka, palacz
Dorota Tunkel-Stora - intendent, pomoc kuchenna
Patrycja Wiencek-Baron - pomoc nauczyciela

Wersja XML